LOGOPEDA

Logopeda szkolny mgr Magdalena Gazda zaprasza:

Poniedziałek: 8.00 - 9.30, 10:40 - 11:40 i 13:45 - 14:35

Wtorek: 8:00 - 8:45, 10:45 - 11:15 i 12:40 - 14:10

Środa: 10:45 - 12:45

Czwartek: 10:00 - 10:30 i 11:45 - 13:15

Piątek: 8:00 - 12:15

Zajęcia odbywają się w sali: 103

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać
Leon Kaczmarek


Terapia logopedyczna ma na celu:

• Usuwanie zaburzeń mowy,

• Przywracanie mowy w przypadku jej utraty;

• Nauczanie mowy, która się nie wykształciła;

• Wyrównywanie opóźnień mowy, która się nie wykształciła;

• Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej


Co może dać Tobie i Twojemu dziecku wizyta u logopedy:

- prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy dziecka pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

- doskonalenie mowy już ukształtowanej,

- usuwanie wad mowy,

- nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,

- usuwanie zaburzeń głosu,

- usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.


Sprawdź, czy mowa twojego dziecka rozwija się w dobrym tempie:

3 lata- porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i następujące półgłoski: p,b,m,n,f,w,t,d,l,ś,ź,ć,dź,j,k,g,ch.

4 lata-wymawia s, z, c, dz

5-6 lat- wymawia: sz, ż, cz, dż

7 lat- ma utrwalona poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia


Masz wątpliwości? ZGŁOŚ SIĘ DO LOGOPEDY


Rodzicu!!

• Spędzaj czas z dzieckiem;

• Mów do dziecka dużo, powoli, wyraźnie, o rzeczach zrozumiałych:

• Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas rozmowy;

• Nie przerywaj mu i nie wypowiadaj słów za niego;

• Cierpliwie wysłuchaj;

• Nie komentuj niepłynnej wypowiedzi;

• Stwarzaj dziecku sytuacje, w których będzie trenować swoją mowę ;

• Nie użalaj się nad dzieckiem;

• Nie spodziewaj się, że kłopoty miną bez specjalistycznej pomocy;

• Bądź dla dziecka prawidłowym wzorcem mowy.


12 przykazań logopedycznych dla rodziców (Leon Kaczmarek)

• Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

• Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka mów wolno, dokładnie i wyraźnie. Trzeba zaniechać spieszczania i używania języka dziecięcego.

• Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.

• Absolutnie nie wolno krepować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.

• Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy, powinno się z nim pójść bezwzględnie do lekarza specjalisty ( ortodonty, chirurga plastyka).

• Dziecko leworęczne należy otoczyć szczególną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie powinno zmuszać się go do posługiwania się prawa ręką, gdyż może wystąpić zaburzenie mowy.

• Kiedy dziecko zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie.

• Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.

• Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.

• Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksów, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.

• Dzieci często zadają mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów , gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się i umiejętności wyrażania swych myśli.

• Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstawaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk.. Należy jak najszybciej skorzystać z pomocy logopedy.

archiwum wiadomości:
dziś jest 17 czerwca 2024 r. jesteś 964173 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu