SAMORZĄD

Jak wszyscy wiedzą, także i my, uczniowie, możemy organizować imprezy szkolne, przedstawienia... W każdej klasie na początku roku wybierano przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika. A oto skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący ...

Zastępca ...

Sekretarz ...

Skarbnik ...

Opiekunem samorządu jest: pani Ewa Morgiewicz.

archiwum wiadomości:
dziś jest 03 października 2023 r. jesteś 956934 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu